Samenwerking Thales en Assink-lyceum

Meer jongeren enthousiast maken voor bètavakken en technologie in het algemeen. Dat is de reden dat het Assink-lyceum in Haaksbergen nauw gaat samenwerken met Thales Nederland uit Hengelo. Samen met Siemens en AkzoNobel zijn deze drie bedrijven gelinkt aan Jet-Net. Het Techniekpact Twente heeft als onderdeel het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net). Het Assink-lyceum noemt deze nieuwe samenwerking een interessante en waardevolle aanvulling op het profiel van de bètavakken, zoals wiskunde (2) natuur en scheikunde.


Deze week laatste voorstellingen Kosterskoele

Vanavond, 23 juli, morgen 24 juli en zaterdag 26 juli zijn de laatste drie voorstellingen te zien van het jaarlijkse Openluchtspel in Markelo. De voorgaande 7 avonden zijn een overweldigend succes geworden, niet in de laatste plaats door de soms bijna tropische temperaturen tot laat in de avond.
Het opgevoerde stuk “Keunst’n makers” wordt gebracht met veel allure en maakt optimaal gebruik van de natuurlijke ligging en mogelijkheden van ‘de Koele’. Alle voorstellingen van editie 2014 zijn uitverkocht.


Centrale inkoop zorg door Twentse gemeenten van start

In dit samenwerkingsverband van de Twentse gemeenten op het terrein van de zorg, start vanaf vandaag het centrale inkooptraject voor de geestelijke gezondheidszorg (jeugd GGZ) en de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking (jeugd AWBZ). De inkoop maakt deel uit van de Jeugdzorg-taken die per 1 januari 2015 overgaan gaan de gemeenten. De gemeenten gaan raamcontracten afsluiten met professionele aanbieders. De contracten zullen een looptijd van 1 jaar krijgen.


Actiegroep tegen goederentreinen blijft actief

Het bestuur van deze actiegroep die zich, samen met haar leden, steeds gekeerd heeft tegen de overlast van het goederentrein verkeer door Goor en Delden, heeft succes behaald nu er geen spoorverdubbeling en elektrificatie van de Kanaallijn gerealiseerd gaat worden. De handhaving van de wettelijke geluidsnormen (thans 52 decibel) voor goederenvervoer op het spoor zullen de nieuwe focus van de actiegroep worden. Het maximale aantal van 3.000 ketelwagens met gevaarlijke stoffen per jaar zal nauwgezet gevolgd worden door de AGH.


Realisatie nieuwe zwembad de Vijf Heuvels nadert voltooiing

Het doelgroepenbad, behorend bij het nieuwe zwembad in Markelo is, bouwtechnisch gezien, gereed. Dinsdag 22 juli gaan de kranen open om het bad met 10 kubieke meter water per uur te vullen. Een klus van drie dagen voordat het bad vol is. Ondanks de tegenvaller van betonrot in het oude bad en dus hogere kosten, heeft de aannemer kans gezien, binnen het budget, toch een beweegbare bodem aan te leggen. De totale renovatie heeft slechts zeven maanden in beslag genomen. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar zullen ook de verkeersproblemen op de Potdijk en op de kruising Goorseweg – Potdijk zijn opgelost. Veilig en gezond zwemmen dus, in Markelo.


Campingtour Hofstreek FM a.s zondag bij de Mölnhöfte

Na een daverend succes bij Camping de Poppe zal komende zondag Camping Mölnhöfte in Diepenheim de tweede camping uit deze radio-tour zijn. Deze week worden formulieren op de camping bezorgd waarop de gasten hun muzikale wensen, vergezeld van een persoonlijke noot, kenbaar kunnen maken. Vanaf 11.00 uur zullen de medewerkers van de lokale omroep aanwezig zijn. Vanaf 13.00 uur is de campingtour te beluisteren op Hofstreek FM.

Campingtour


Twentse Roelstoel 4 daagse van start

Deelnemers aan de Twentse Roelstoel 4 daagse rollen deze week weer door Delden en omgeving. Maandag 21 juli wordt de 4 daagse geopend met het Nederlands Kampioenschap handbike in het centrum van de stad. Vanaf 19.30 uur strijden de sporters in een aankoppelbike om de podiumplaatsen. Om 20.30 uur start het kampioenschap vastframebike 2014 met een parcours over een halve marathon. De start vindt plaats in sporthal Delden aan de Reigerstraat.


Aanpak identiteitsfraude

PaspoortDe gemeente Hof van Twente gaat in de aanpak van identiteitsfraude met verschillende partijen een samenwerkingsovereenkomst aan voor twee jaar. Door gebruik te maken van de expertise van deze verschillende partijen hoopt de gemeente een adequaat antwoord te hebben op deze ernstige vorm van criminaliteit. Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens van een ander, met vaak de bedoeling hiermee verboden handelingen te verrichten. Zo worden bijvoorbeeld met een valse naam artikelen gekocht en niet betaald of wordt op een valse naam een lening aangevraagd. Het slachtoffer krijgt de rekeningen en vervolgens de deurwaarder aan de deur. In het samenwerkingsverband participeren onder andere diverse gemeenten, politie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie


Jaarlijkse familiefietstocht ‘De Boer op’ groot succes

De organisatie van de jaarlijks terugkerende familiefietstocht ‘De Boer op’ in Diepenheim kan met 750 deelnemers terugkijken op een succesvol evenement. De fietstocht, welke al ruim twintig jaar wordt georganiseerd, trok afgelopen woensdag zelfs 250 deelnemers meer dan het vorige jaar. Deelnemers fietsten een route van ongeveer dertig kilometer, waarbij onderweg aangelegd werd bij verschillende (boeren)bedrijven. Daar konden de deelnemers een kijkje achter de schermen nemen. De fietstocht werd ook dit jaar weer georganiseerd door de VVV Hof van Twente en ‘Vrouwen van NU’ uit Diepenheim


Bijna einde Nivon Goor

Vergrijzing en het stopzetten van subsidies leidde dit jaar bijna tot het einde van de Goorse afdeling van het Nederlandse Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Na ruim 85 jaar zag het zittende bestuur geen heil meer in de voortzetting van de afdeling. Een onlangs gehouden ledenvergadering leidde echter tot behoud van de afdeling. Op aandringen van de Vogelwerkgroep werd op de valreep besloten de afdeling in afgeslankte vorm te handhaven met als kernactiviteit de werkzaamheden van deze Vogelwerkgroep. De Vogelwerkgroep bestaat volgend jaar 50 jaar en bestaat uit circa 20 DSC_1286actieve leden. De Vogelwerkgroep en de gemeentelijke werkgroep Kerk- en steenuilen zijn in de tussentijd met elkaar in gesprek over een verdergaande samenwerking.